محورهای دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی:

 • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،بومی صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین
 • نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی
  نقش آموزش و فرهنگ سازی پدافند زیستی بم نظور توانمندی بخش های مختلف صنعت زیستی
  آینده پژوهی و استفاده از روش های نوین برای مقابله با تهدیدات نو پدید
  نقش پدافند زیستی در تغییرات تعمدی اقلیم و اثرات آن در کشور
  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در بخش پدافند غیر عامل و دفاع زیستی
 • ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در کلیه بخشهای محیط زیست و انرژی و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرحهای سازنده
 • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای محیط زیست و انرژی به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها

تماس با ما

 • آدرس دبیر خانه : تهران-خیابان شریعتی-نبش خیابان پلیس-پلاک 633
 • تلفن :88146121
بالا