در تلاش برای رسیدن به یک زیست‌بوم امن، اعتماد متولیان امر در زیر‌ساخت‌های کشور به توانمندی داخلی و حمایت بخش خصوصی داخلی می باشد که در صورت اهتمام به استفاده از ظرفیت های داخلی از یک سو امنیت و از سوی دیگر اشتغال‌زایی برای کشور ایجاد خواهد شد.

رشد فزاینده فناوری‌ها از دو بعد دارای اهمیت است. صاحبان دانش به‌واسطه اکتساب علوم از یک سو به تجارت خود و از سوی دیگر به ماموریت واگذار‌شده به آنها در راستای جاسوسی اطلاعات برای دولت‌ها تلاش می نمایند.

دشمن با استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف عزم خود را جزم نموده است تا با صدمه به زیر‌ساخت‌های کشور و ایجاد اختلال در روند تولید بالاخص در حوزه‌های انرژی، مالی و بانکی، زیستی و.... نسبت به ایجاد بحران و نا‌آرامی و دستیابی به یک اجماع داخلی در خصوص عدم توانایی دولت در مدیریت اجرایی کشور، ناکارآمدی نظام را بهانه ای برای دخالت کشورهای متخاصم در امور ایران قلمداد نماید.

از سوی دیگر فناوری های دیگری در حوزه ارتباطات از قبیل شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند با رصد فضای تعاملی در جهت هدایت افکار عمومی به سمت و سوی اهداف دشمنان گام برمی‌دارند.

تماس با ما

  • آدرس دبیر خانه : تهران-خیابان شریعتی-نبش خیابان پلیس-پلاک 633
  • تلفن :88146121
بالا