از جمله تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا، خطاب به مسئلوین ، ایجاد و ارتقای توان و آمادگی حداکثری کشور، در برابر تهدیدات شیمیایی است علاوه بر این ، بخشی از پنجمین بند از سیاست های کلی پدافندغیرعامل ، ابلاغی معظم اله بر موضوع تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در واکنش به تهدیدات تسلیحات شیمیایی تاکید دارد.منطق این فرامین و تاکیدات را می توان سه ویژگی "واقعی بودن" ، "عینی بودن"، و "تاثیرگذاری" دانست.  پدافند شیمیایی ؛یعنی اینکه حوادث زیر ساخت های شیمیایی کشور را بتوانیم کنترل و مدیریت کنیم و در ساخت آنها نگاه مهندسی را اعمال کنیم به شکلی که بتوانیم آسیب پذیری را در ذات طرح کاهش دهیم.

در پدافند شیمیایی باید در نظر گرفت که: اولا سرمایه های ما چگونه ممکن است مورد تهدید شیمیایی قرار بگیرد؟ثانیا واکنش ما در برابر تهدیدات شیمیایی چگونه باید باشد؟

حوزه های تهدیدات شیمیایی عبارت اند از:

  • حوزه جنگی
  • حوزه صنعتی
  • حوزه نقل و انتقال
  • حوزه تروریسم
  • حوزه کالاهای قاچاق و محصولات غیر استاندارد

تماس با ما

  • آدرس دبیر خانه : تهران-خیابان شریعتی-نبش خیابان پلیس-پلاک 633
  • تلفن :88146121
بالا