دومین نمایشگاه صنعت بومی در حوزه محیط زیست با در نظر گرفتن اهداف زیر در تاریخ 11 تا 13 آذر ماه سال جاری برگزار می گردد.برخی از اهداف آن به شرح زیر می باشد:


  • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته و فن آوریهای نوین.
  • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن
  • بستر سازی و ایجاد فرهنگ مدیریت ضایعات روغن پسماند خوراکی بمنظور تولید سوخت زیستی بیودیزل در کشور
  • توجه و دقت نظر دستاندارکاران به ضرورت حفاظت از محیط زیست و انرژی.
  • راه اندازی نمایشگاه دائمی محیط زیست، انرژی وپدافند زیستی و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای محیط زیست و انرژی به اهمیت استفاده ازعلوم وفناوریهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و توجه به مقوله پدافند زیستی
  • ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی شرکت های مربوطه در کلیه بخشهای محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرحهای سازنده.
  • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن

تماس با ما

  • آدرس دبیر خانه : تهران-خیابان شریعتی-نبش خیابان پلیس-پلاک 633
  • تلفن :88146121
بالا